Grupių „Vilkduja“ ir „Grįžulo Ratai“ koncertas

Dalyviai: muzikinės grupės „Vilkduja“ ir „Grįžulo Ratai“