Subscribe

Cum sociis natoque penatibus et magnis

Be kompanijos

 

BE KOMPANIJOS – nepriklausoma šiuolaikinio šokio meno organizacija. Dvi socialiai aktyvios ir aktyviai socialios choreografės, Agnietė ir Greta, nevengiančios ginti socialinių mažumų, savo įsitikinimų ir laisvės. Kūrėjos siekia kurti rišlų dialogą tarp scenos menų ir socialinės veiklos, taip pat plėsti įvairumo bei saviraiškos ribas Lietuvoje. Dėl šių priežasčių savo meninę veiklą jos nuolatos pildo sociokultūriniais projektais bendradarbiaudamos su LGBT+ bendruomene, tautinėmis mažumomis, skirtingomis amžiaus grupėmis ir kt. Gan dažnai jų kūryboje realybė priartėja prie fantasmagorijos – tam pasitelkiama įvairių medijų sinergija.

BE KOMPANIJOS – turinio kūrėjos, šokio menininkės – Agnietė Lisičkinaitė ir Greta Grinevičiūtė

BE KOMPANIJOS vykdančioji prodiuserė – Domantė Tirilytė

Turbūt pagrindinis BE KOMPANIJOS projektas yra fiktyvių personažų duetas B&B. Personažai 2015-ųjų vasarą gimė Korke, Airijoje, BLANK CANVAS rezidencijos metu, ir kurį laiką funkcionavo kaip pasirodymo „B ir B dialogas“ dalis. Ilgainiui šios veikėjos brendo, ugdėsi ir stiprėjo, kol galiausiai duetas tapo visiškai savarankiškas ir nepriklausomas (ne visada priklausomas nuo jo kūrėjų A. Lisičkinaitės ir G. Grinevičiūtės).

Šiuo metu duetas keliauja po pasaulį ir bando kuo įvairesniais būdais perteikti jas supančią aplinką, nuo politinių veiksnių iki vartotojiškumo dilemų. Personažai tampa veidrodžiais, o jų interpretacijos – atspindžiais, todėl šis procesas neretai primena refleksyvią žurnalistiką, tiriančią stebėtojo santykį su pačiu savimi. B&B kūryba gali būti atpažįstama dėl įtaigaus stiliaus, tačiau visi personažų veiksmai, įkūnijimai ir įsikūnijimai yra aktualios aplinkos dalis.

Nuo pat savo veiklos pradžios menininkių̨ duetas dalyvauja įvairiuose LGBTQ+ renginiuose: lygybės paraduose, LGL organizuotuose lygių teisių koncertuose, diskusijose, sklaidos renginiuose Lietuvos regionuose. Menininkės, pasitelkdamos šiuolaikinio šokio raiškos būdus, ieško dialogo tarp savęs ir paauglių, senjorų, tarp veiklios visuomenės narių bei atskirtųjų̨. Jos tiki, kad socialinės ir edukacinės veiklos yra ypatingai svarbios, norint formuoti savimi pasitikinčią̨, atvirą, iššūkių nebijančią̨ bei empatišką visuomenę. Kūrėjos kuria menines akcijas, tokias kaip „Tyli daina prie katedros“ (Vilniaus katedros aikštėje) ir „B ir B vestuvės“ (prie Lietuvos respublikos seimo rūmų).

Vykdo ir socialinius projektus ne tik Lietuvoje, bet ir meninių rezidencijų̨ metu užsienyje. Iki šiol kūrėjos yra rezidavusios Airijoje, JAV, Izraelyje, Latvijoje. Lietuvoje Agnietė ir Greta kartu su organizacija „ARTOPIA“ įveiklino paauglius projekte su „Su(as)meninti“. Šiuo metu menininkės, padedamos Britų Tarybos, vykdo socialinį projektą̨ su Naujosios Vilnios senjorais, taip mažindamos atskirtį tarp kartų, bei tautinių mažumų̨.

 

Video:

B&B

https://www.youtube.com/watch?v=3o-2OAHcmoo

https://www.youtube.com/watch?v=tk6UKqCUfYE

https://www.youtube.com/watch?v=A9EV0Toevgk

 

Vismantės Ruzgaitės nuotr.

Kontaktinė informacija

www.bekompanijos.lt

info@bekompanijos.lt

+37063165533