Subscribe

Cum sociis natoque penatibus et magnis

Kirtimų kultūros centras kiekvienais metais įgyvendina Romų integracijos programą inicijuotą Vilniaus miesto savivaldybės. Programos metu organizuojami renginiai skirti romų kultūros ir kalbos pažinimui bei pristatymui plačiajai visuomenei. Pasitelkiant įvairias kūrybines raiškos priemones vykdomos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu romų bendruomenės nariai skatinami įsitraukti pristatant jų kultūrinį

Nuo 2020 m. Kirtimų kultūros centras prisijungė prie nuo 2018 m. vykstančio Vilniaus analoginės fotografijos ir kino festivalio (VAFKF) organizavimo. Vilniaus analoginės fotografijos ir kino festivalis siekia priminti ir supažindinti žiūrovus su senosiomis fotografijos ir kino technologijomis bei jomis grįstomis meninėmis praktikomis, jas pritaikant šiuolaikinio meno

Atmosferos - tai šiuolaikinių kompozitorių erdvinės muzikos akusmatinių koncertų ciklas, skirtas regionuose gyvenantiems, kultūra ir naujomis estetinėmis patirtimis besidomintiems žmonėms. Šiuo projektu siekiama pažindinti klausytoją su šiuolaikinių kompozitorių kūriniais, eksperimentine muzika, garso ir patirtiniu menu. Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.

„Sonic“ Vilnius – tai garsinių pasivaikščiojimų serija Vilniaus mieste. Vilniaus miesto garsų tyrinėjimo dirbtuvių projektu siekiame - supažindinti visuomenę su tiriamuoju garsinių pasivaikščiojimų metodu ir aktualizuoti garso įrašymo meno raiškos bei jos procesų svarbą Lietuvos kontekste, populiarinti tokio formato pasivaikščiojimų metodą ir garso įrašymo meno formą

GUMA - tai kūrybinių judesio seminarų platforma, kurioje skirtingais judesio tyrimo metodais ir kūrybos principais dalinasi jaunieji Lietuvos šokio, tarpdisciplininio meno kūrėjai. Seminarai skirti šokėjams, šokio mėgėjams, aktoriams, atlikėjams, muzikantams ir kitų sričių kūrėjams, kurie savo praktikose pasitelkia judesio raišką arba norėtų ją taikyti.

Videomeno peržiūrų ciklas „Blyksniai“ – videomeno žanrą pristatanti renginių serija, kurioje dėmesys skiriamas vieniems žymiausių bei kylantiems jauniesiems menininkams. Videomenas –  gana retai už sostinės ribų pristatoma meno rūšis, todėl po Lietuvą keliaujančiuose renginiuose žiūrovai supažindinami su turininga skirtingų žanrų ir temų programa. Renginių metu videofilmai

"Susikirtimai" - tai garso meno ir eksperimentinės muzikos renginių ciklas, skirtas kultūra ir naujomis estetinėmis patirtimis besidominčiai auditorijai. Projektas supažindina klausytojus su garso menu, eksperimentine muzika ir patyrimine tarpdisciplinine kūryba. "Susikirtimai" pradėti vykdyti 2016 m. Iki 2020 m. liepos Lietuvos kultūros tarybos finansuotame projekte įgyvendintas

"Garso architektūra" – tai penktus metus vykstančios praktinės garso apdirbimo kūrybinės dirbtuvės, skirtos regionuose gyvenantiems jauniesiems muzikos atlikėjams bei muzikos kūrimu besidomintiems žmonėms nuo 12 metų. Pagrindinis projekto tikslas  ugdyti regionuose gyvenančių jaunųjų muzikos kūrėjų ir atlikėjų techninius ir kūrybinius meninius įgūdžius per garso meno, muzikos

Nebylaus kino peržiūrų ciklas "Garsinės peržiūros" – tai gyvas improvizuotos muzikos ir tyliųjų filmų dialogas, keliaujantis po Lietuvą. „Garsinėmis peržiūromis“ siekiame  supažindinti žiūrovus su kino meno raida ir aktualizuoti turtingą tyliosios eros kino paveldą, pateikiant filmus tarpdisciplinišku, šiuolaikinei auditorijai patraukliu būdu. Šiandieninis žiūrovas yra atpratęs žiūrėti

Po įvairias šalis išsibarstę lietuviai liepos 17-ąją mini Pasaulio lietuvių vienybės dieną, kurios minėjimas siejamas su legendiniu S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiu per Atlantą, simboliškai sujungusiu išeiviją su Lietuva. Projektu siekiama sujungti po visą pasaulį pasklidusius lietuvius, sudaryti sąlygas diasporos atstovams dalyvauti Lietuvos gyvenime, dalintis